• Dünyada mikrobiyal gübrelere olan talep giderek artıyor. Bu ürünler, çiftçilerin mahsul kaybını en aza indirerek potansiyel verimlerini ve kalitelerini korumalarını sağlar.
  • Ecobio’nun mikrobiyal ürünleri toprakta bağlı bulunan makro ve mikro elementleri çözerek bitkinin daha kolay almasını sağlar. Bunun yanında bitkinin kök bölgesini sararak fungal hastalıklara karşı ajan görevi görür.
  • Ayrıca kuraklık, tuzluluk ve aşırı soğuklar gibi abiyotik stres unsurlarına karşı bitkinin direncini arttıran ve bitkinin besin maddesi alımını iyileştiren biyolojik canlılardır.