Suboherz Nedir ?

Bacillus Subtilis
Trichoderma Harzianum

 • Bitkinin büyümesine yardımcı oksin, sitokinin,giberellik asit ve benzeri bitki hormonlarını doğal olarak sentezleyerek kök, gövde ve yaprak gelişimine yardımcı olurlar.
 • Siderofor (taşıyıcı) molekülleri sentezleyerek demirin şelatlanmasını sağlar ve
  demirin yararlılığını ve alımını arttırırlar.
 • Toprakta bağlı bulunan Fosfor ve Çinkoyu çözerek bitkinin alabileceği forma getirir. Böylece çiçeklenmeyi arttırır ve verim artışına etki sağlar.
 • Bitkinin saçak kök sayısını arttırarak diğer kimyasal gübrelerin bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
  Bitkinin daha iyi beslenmesini sağlayarak, sıcaklık, soğuk, kuraklık, tuzluluk
  gibi olumsuz çevre koşullarına karşı bitkinin toleransını arttırır.
 • Nükleik asit ve protein sentezini arttırarak hücre bölünmesi, doku yenilenmesi, dolayısıyla yeni sürgünlerin gelişimini hızlandırırlar.
 • Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir ve zararlı mikroorganizmaların besin kaynaklarını tüketerek patojenlere karşı bitkinin direncini arttırırlar.
 • Toprağın pH dengesini düzenleyerek toprakta bulunan iz elementlerin şelatlanmasını sağlayarak ve bitki tarafından alımını kolaylaştırırlar.
 • Topraktan fosfat alımını arttırarak tohum ve meyve gelişimini güçlendirirler.
 • Topraktaki diğer yarayışlı mikroorganizmaların üremeleri için ortam sağlar.

Suboherz’in Üründe Yarattığı Sonuçlar

 • Dünyada mikrobiyal gübrelere olan talep giderek artıyor. Bu ürünler, çiftçilerin mahsul kaybını en aza indirerek potansiyel verimlerini ve kalitelerini korumalarını sağlar.
 • Ecobio’nun mikrobiyal ürünleri toprakta bağlı bulunan makro ve mikro elementleri çözerek bitkinin daha kolay almasını sağlar. Bunun yanında bitkinin kök bölgesini sararak fungal hastalıklara karşı ajan görevi görür.
 • Ayrıca kuraklık, tuzluluk ve aşırı soğuklar gibi abiyotik stres unsurlarına karşı bitkinin direncini arttıran ve bitkinin besin maddesi alımını iyileştiren biyolojik canlılardır.

SUBOHERZ

I.Bacillus Subtilis

II.Trichoderma Harzianum

 • Bitkinin büyümesine yardımcı oksin, sitokinin,giberellik asit ve benzeri bitki hormonlarını doğal olarak sentezleyerek kök, gövde ve yaprak gelişimine yardımcı olurlar.
 • Siderofor (taşıyıcı) molekülleri sentezleyerek demirin şelatlanmasını sağlar ve

demirin yararlılığını ve alımını arttırırlar.

 • Toprakta bağlı bulunan Fosfor ve Çinkoyu çözerek bitkinin alabileceği forma getirir. Böylece çiçeklenmeyi arttırır ve verim artışına etki sağlar.
 • Bitkinin saçak kök sayısını arttırarak diğer kimyasal gübrelerin bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
 • Bitkinin daha iyi beslenmesini sağlayarak, sıcaklık, soğuk, kuraklık, tuzluluk

gibi olumsuz çevre koşullarına karşı bitkinin toleransını arttırır.